Afval Verwerking

Verwerking van afvalwater is wereldwijd een grote uitdaging en overheden leggen veel regelgeving op. Water schoonhouden is noodzakelijk en moet om die reden goed worden uitgevoerd.

Voor de verwerking van afvalwater is een uitgebreide set van methoden en technieken nodig. Als dit water niet zou worden schoongemaakt, dan zou dit het mileu enorm vervuilen en veel schade aanrichten aan de natuur en de gezondheid van mensen.

Het doel van afvalverwerking is het milieu te beschermen tegen de risico’s van afvalwater lozingen uit huizen en industrieën in oppervlakte water. Het omvat de inzameling, verwerking en verwijdering van restafval om onze gezondheid te beschermen.
RIVARD ontwerpt en produceert een breed scala aan voertuigen, units en producten voor afvalverwerking