Slib ontwateringssystemen

RIVARD biedt vaste en mobiele installaties voor het ontwateren van diverse soorten slib.

Om de hoeveelheid slib te beperken die moet worden vervoerd, wordt een hulpstof toegevoegd die water onttrekt aan het slib middels waterscheiding door polymerisatie.

Het water kan op locatie achterblijven en het residu, dat tot 20 maal minder volume heeft, kan economisch worden afgevoerd voor verdere verwerking.

TV

Gerelateerde producten