Openbare werken

Openbare werken heeft betrekking op alle activiteiten die verband houden met het creëren van infrastructuur voor openbaar of privé-gebruik: wegen, tunnels, netwerken, riolering, gebouwen, civiele techniek, spoorwegen, etc. …. Voor elk van deze activiteiten zijn er gespecialiseerde bedrijven die deze bouwen, onderhouden of renoveren.
RIVARD levert verschillende soorten producten voor de diverse specifieke toepassingen, in de verschillende bedrijfssectoren:

  • Een breed scala aan sleuvengravers voor bouwers van droge infrastructuur netwerken (energie, telecom), natte infrastructuur netwerken (water en riolering) en wegenbouwers (weg drainage)
  • Vacuüm graafmachines voor het maken van ondergrondse infrastructuur door afzuigen die worden gebruikt door bouw- en onderhoudsbedrijven
  • Watertanks voor aannemers in de wegenbouw en spoorbouw06