Micro trenching

Micro-Trenching wordt voornamelijk toegepast voor het aanleggen van kleinere telecomnetwerken zoals FTTB en CCTV. De methode wordt veelal gebruikt in stedelijke gebieden op snelwegen en langs stoepranden, fietspaden en langs het spoor. Wanneer de geringe diepte geen risico omvat voor slijtage of schade aan het aangelegde systeem.

Het is sneller en goedkoper dan de meer traditionele methoden. Voor Micro-Trenching worden speciale machines gebruikt die geschikt zijn voor het maken van sleuven die 90 – 120mm breed zijn. De diepte kan varieren tot een maximum van 500mm.

Puin en restmateriaal kan naast de geul achter gelaten worden om later afgevoerd te worden of kan direct met gebruik van vacuumtechniek worden opgezogen.

Gerelateerde producten