Mini trenching

Mini-Trenching wordt voornamelijk toegepast voor het aanleggen van kleinere telecomnetwerken zoals FTTB en CCTV. De methode wordt veelal gebruikt in stedelijke gebieden op snelwegen en langs stoepranden, fietspaden en langs het spoor. Wanneer de geringe diepte geen risico omvat voor slijtage of schade aan het aangelegde systeem.

Het is sneller en goedkoper dan de meer traditionele methoden. Mini-Trenching vereist speciale machines die geschikt zijn voor het maken van sleuven van 100 – 200 mm breed, met wisselende diepte tot maximaal 800mm.

Puin en restmateriaal kan naast de geul achter gelaten worden om later gebruikt te worden om de geul op te vullen of kan direct met gebruik van een transportsysteem in een kiepwagen worden geladen. Het gemechaniseerd leggen van de kabels, het verpakken of afdekken (met zand of beton) kan gelijktijdig worden uitgevoerd.

Gerelateerde producten