Uitgraving met vacuumtechniek

Grondverzet met behulp van vacuum techniek is een zeer goede manier om snel te kunnen graven zonder risico op beschadiging van de bestaande ondergrondse kabels en leidingen in straten, trottoirs binnen woongebieden of op industrie terreinen.

Het is een schone, stofvrije en zeer stille technologie die opzuigen, laden en opslaan van puin combineert zonder risico voor de operator van de machine of medewerkers van bedrijven die de bestaande ondergrondse nutsvoorzieningen beheren.

Er bestaan vele toepassingen van deze techniek binnen diverse sectoren.

 

Gerelateerde producten