Ontwatering Systemen

Opgezogen vloeistoffen bevatten sedimenten of organische stoffen. RIVARD levert mobiele of vaste units met ontwatering mogelijkheden om  klanten te helpen een maximum hoeveelheid residu af te kunnen voeren. Als water wordt gescheiden van het slib, wordt het volume van de verzamelde residu tot 20 keer kleiner. Ontwaterd slib kan vaak zonder vervolgbewerking direct verder worden verwerkt tot compost, biogas of meststoffen.

Gerelateerde producten