Reinigingsvoertuigen

Een breed scala aan reinigingsvoertuigen gemaakt voor verpompen en transporteren van vloeistoffen van:
  • rioleringen
  • septic tanks, beerputten, vetputten
  • afvalwater behandeling
  • industriele en gevaarlijke stoffen
Vacuum tanks, spuit units, gecombineerde hogedruk en afzuiginstallaties, ontwateringsinstallaties die bijdragen een efficiënte inzameling en transport van residu.