Gecombineerde rioolreiniging en vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)

Combi-units met hogedrukreiniging en vacuumtechniek zijn gebouwd met een tank verdeeld in twee compartimenten door een vaste of mobiele partitie. Een van de compartimenten wordt gebruikt voor opslag van schoon water voor bijvoorbeeld reiniging en het andere compartiment voor de opslag van afval verzameld met vacuumtechniek. Het ingezamelde afval wordt vervoerd naar locaties voor verdere verwerking en daar behandeld conform voorgeschreven regelgeving voor de betreffende stof.