Ontwatering

Slib dat over blijft na pompwerkzaamheden bevat sediment of organische stoffen. RIVARD ontwikkelde verschillende mobiele of vaste installaties met ontwateringsmogelijkheden om klanten een maximum laadvermogen van residu te geven. Als water wordt gescheiden van het slib, wordt het volume van de verzamelde droge afval tot 20 keer verminderd. Ontwaterd slib kan dan worden hergebruikt voor het maken van compost, biogas, meststoffen ...

Gerelateerde producten