Zuig Graafmachine

EXVAC is een installatie op de vrachtwagen voor snelle, veilige en rustige vacuüm opgraving in gebieden met drukke ondergrondse nutsvoorzieningen (binnen stadscentra, straten, trottoirs, enz.). Het kan ook worden gebruikt voor talrijke toepassingen in industrie en milieutechnische sectoren.

Gerelateerde producten